Back to list

Results

Hungarian Championship round 5
HUN Budapest
November 25, 2018 - November 25, 2018

Crossminton female O50 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton female O40 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton female U12 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton female U14 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton female U18 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton female Adults Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton male O50 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club
1 N SZALMÁSI János 1967 M HUN
2 N VINCZE Károly 1968 M HUN
3 N KISS Ferenc 1963 M HUN
3 N BUJDOSO Zoltan 1965 M HUN
5 N PATAI János 1967 M HUN
5 N DEME István 1962 M HUN
7 N MAJOR László 1960 M HUN
7 N HORVÁTH Szilveszter 1960 M HUN
7 N BARNA Ferenc 1966 M HUN
7 N BERECZ Miklós 1959 M HUN

Crossminton male O40 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club
1 N NASZVADI Tibor 1975 M HUN
2 N TÓTH Gyula 1973 M HUN
3 N HERCZEGH Tamas 1971 M HUN
3 N WIESNER Zoltan 1975 M HUN
5 N LÉVAI Tamás 1971 M HUN
5 N ASZTALOS Attila 1972 M HUN
7 N PÉTER László 1969 M HUN
7 N SZABÓ Endre 1971 M HUN

Crossminton male U12 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton male U14 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton male U18 Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club

Crossminton male Adults Individual
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club
1 N KOZÁRI David 1996 M HUN
2 N VINCZE Olivér 1996 M HUN
3 N GÁLIK Krisztián 1990 M HUN
3 N BEREGSZÁSZI Imre 1981 M HUN
5 N DARVAS Mihály 1997 M HUN
5 N VANÓ Gábor 1980 M HUN
7 N SZABARI Gábor 1983 M HUN

Crossminton open Adults Double
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club
1 N KOZÁRI David 1996 M HUN
1 N PÁLINKÁS Bence 1996 M HUN
2 N VINCZE Károly 1968 M HUN
2 N VINCZE Olivér 1996 M HUN
3 N NASZVADI Tibor 1975 M HUN
3 N HERCZEGH Tamas 1971 M HUN
3 N TÓTH Gyula 1973 M HUN
3 N KISS Ferenc 1963 M HUN
5 N BEREGSZÁSZI Imre 1981 M HUN
5 N BUJDOSO Zoltan 1965 M HUN
5 N GÁLIK Krisztián 1990 M HUN
5 N ASZTALOS Attila 1972 M HUN
5 N LÉVAI Tamás 1971 M HUN
5 N PATAI János 1967 M HUN
5 N SZALMÁSI János 1967 M HUN
5 N WIESNER Zoltan 1975 M HUN
9 N FIGLÁR Barbara 1975 F HUN
9 N SZABARI Gábor 1983 M HUN

Crossminton mixed Adults Double
Rank Status Round Name YOB Gender   Nation Club
1 N BORSANYI Andrea 1983 F HUN
1 N KOZÁRI David 1996 M HUN
2 N FEHÉR Krisztina 1984 F HUN
2 N VINCZE Károly 1968 M HUN
3 N FIGLÁR Barbara 1975 F HUN
3 N NASZVADI Tibor 1975 M HUN
3 N GERGŐ Janka 2007 F HUN
3 N HERCZEGH Tamas 1971 M HUN